skip to Main Content

Despre noi

    TOTAL STRADA este o companie cu acţionariat românesc, o companie dinamică care s-a născut din ambiţia că adevaratul succes vine când încetezi să copiezi de la alţii, când ai curajul de a te dedica proiectului şi investiţiei tale, din dorinţa de a nu te da bătut. TOTAL STRADA este o companie de servicii energetice, furnizor de tehnologii, soluţii si servicii de energie regenerabilă şi eficienţă energetică pentru domeniul corporaţiilor, cel instituţional sau cel al afacerilor private.

Eficientizare energetică

     TOTAL STRADA oferă consultanţă energetică şi soluţii de eficientizare energetică. În domeniul eficientizării energetice TOTAL STRADA  vine în faţa Dumneavoastră cu o echipă bine consolidată, alcătuită din profesionişti, care trec graniţele dintre disciplinele inginereşti,gata oricând să vă stea la dispoziţie cu toate sfaturile de care aveţi nevoie. Vă punem la dispoziţie cunoştinţele noastre acumulate în ani de studiu şi activităţi practice.

    Încă de la înfiinţare, obiectivul nostru de bază a fost şi va rămâne acela de a asigura servicii de înaltă calitate în conformitate cu cele mai exigente aşteptări ale clienţilor, cu cerinţele legale şi reglementările aplicabile, precum şi creşterea satisfacţiei clienţilor.

     TOTAL STRADA este o companie dedicată relaţiei cu clientul; o echipă formată din profesionişti vizionari, uniţi de o cultură organizaţională care se bazază pe un nivel ridicat al conduitei profesionale.


MISIUNE 

    Vrem să oferim o gamă completă de servicii de cea mai bună calitate. Ne bazăm succesul pe încrederea clienţilor construită prin înţelegerea nevoilor lor locale şi regionale, pe calitatea şi eficienţa tuturor serviciilor livrate. De asemenea, recunoaştem şi motivăm talentul, încrederea şi devotamentul angajaţilor noştri. Misiunea noastră este să devenim lideri în furnizarea de soluţii inteligente integrate pentru eficientizarea energetică a consumatorilor; soluții care să gestioneze eficient sistemele de iluminat și nu numai, prin optimizarea costurilor energetice.


 VIZIUNE 

     Să fim recunoscuţi ca un partener puternic, stabil şi profitabil în servicii, un partener care administrează eficient şi se implică puternic în programe de responsabilitate socială.


 VALORI 

     Angajaţii noştri dau valoare companiei şi participă în mod esenţial la succesul acesteia, fiind împreună responsabili pentru îndeplinirea misiunii noastre. Recunoaştem calitatea, motivarea şi performanţa ca factori principali în atingerea succesului. Valorile noastre sunt:

Încredere
Dinamism
Inovaţie
Stabilitate
Profesionalism
Flexibilitate
Transparenţă
Integritate
Orientare spre clienţi


CE PROPUNEM CLIENŢILOR NOŞTRI 

     TOTAL STRADA, consecvent principiilor sale de promovare a eficientizării energetice, propune partenerilor săi, un concept incitant  REDUCEŢI COSTURILE, ECONOMISIŢI ENERGIA, REDUCEŢI EMISIILE !.

     Acest concept se va regăsi în oricare din modalităţile de abordare a gestionării sistemelor, pe care partenerii noştri ni le încredinţează şi/sau în oricare din lucrările executate de noi.

     Economiile rezultă din îmbinarea într-un concept unitar al materialelor, echipamentelor, instalaţiilor moderne de ultimă generaţie, cu gestionarea şi modernizarea sistemelor de iluminat public şi nu numai, cu ajutorul unor softuri specializate licenţiate pe care le deţinem.

     Economiile rezultate ca urmare a utilizării tehnologiilor moderne în sistemele de iluminat public pot fi, în funcţie de starea sistemului de iluminat la care se referă, între 50% şi 75% din cheltuielile achitate pentru menţinerea şi întreţinerea (conţinând şi energia electrică consumată pentru iluminat) sistemului de iluminat public, care implicit se transformă în bani pentru proprietarii sistemului de iluminat respectiv. Aşadar nu ezitaţi să verificaţi şi în sistemul Dumneavoastră de iluminat, dacă economiile noastre se pot transforma în banii Dumneavoastră!

     TOTAL STRADA garantează conceptul REDUCEŢI COSTURILE, ECONOMISIŢI ENERGIA, REDUCEŢI EMISIILE !.

(+4) 021 316 88 66 (+4) 021 242 05 63 office@totalstrada.ro

Servicii

Eficientizare energetica

TOTAL STRADA oferă consultanță energetică şi solutii de eficientizare.

TOTAL STRADA măsoară indicatorii şi consumul resurselor, analizează datele, implementează soluţii de economisire a energiei şi administrează proiectele energetice şi consumul energetic, pentru ca dumneavoastră să puteţi să…

REDUCEŢI COSTURILE, ECONOMISIŢI ENERGIA, REDUCEŢI EMISIILE !

Context şi soluţie

Uniunea Europeană și-a stabilit obiective ambițioase pentru dezvoltarea durabilă, cunoscuta sub numele de “20/20/20” ce stabilesc următoarele trei obiective pentru 2020.

O reducere de 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE de la nivelurile din 1990;

O producție de energie de 20% din surse regenerabile;

O îmbunătățire de 20% a eficienței energetice a UE.

Oportunitatea oferită de TOTAL STRADA, se adresează atât sectorului public cât şi sectorului privat constă în aceea de a oferi orașelor inteligente un mod eficient de combinare a resurselor și a competențelor tehnice .
Viziunea TOTAL STRADA este de a ajuta orașele dar şi sectorul privat în proiectarea și punerea în aplicare a unor astfel de proiecte ambițioase. Aceste proiecte permit colectarea datelor pentru gestionarea şi monitorizarea energiei și date legate de facturare de la infrastructura specifica: senzori , contori și alte surse de energie și ofera posibilitatea de a reacționa în caz de incidente critice sau defectiuni ale sistemului într-un mediu urban . Problemele care trebuie abordatesunt urmatoarele:

Reducerea consumului de energie respectiv a facturilor de utilităţi prin îmbunătăţirea sau inlocuirea parţială a infrastructurii existente;

Reducerea consumului de energie respectiv a facturilor de utilităţi prin gestionarea cererii şi a consumului de energie;

Reducerea costurilor de întreținere prin îmbunătățirea eficienţei operaţionale şi fiabilităţii sistemelor.

Expertiza TOTAL STRADA, de punere în aplicare a unor astfel de proiecte aduce beneficii cum ar fi:

Analiza tuturor surselor de energie şi ineficienţei operaţionale abordate.

Un timp real de colectare automată a datelor referitoare la energia consumată.

Studiu de fezabilitate cu detalierea tuturor îmbunătățirilor tehnologice propuse.

Monitorizarea şi îmbunătățirea continuă a performanțelor energetice.

Amenajări urbane

Firma TOTAL STRADA oferă soluții integrate pentru amenajarea:

ZONEI DE SUPRASTRUCTURĂ (mobilier urban, iluminat pietonal, spații verzi)

ZONEI DE INFRASTRUCTURĂ (rețele edilitare, pavaje).

Siguranta drumurilor publice

„ENERGIA NOASTRĂ PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ!”

Soluția oferită de TOTAL STRADA echivalează cu SIGURANȚA PIETONILOR pe drumurile publice. Firma TOTAL STRADA a dezvoltat sisteme care protejează pietonii, sisteme care folosesc energia fotovoltaică:

INSTALAŢII AUTONOME DE DETECŢIE ŞI SEMNALIZARE A PIETONILOR DEŢINEM BREVET DE INVENŢIE PENTRU ACESTE SISTEME. BREVET.jpg

Printre avantajele utilizării acestor sisteme de mărire a gradului de siguranţă pentru zonele pietonale putem aminti:

reducerea erorii umane

reducerea posibilității de neobservare a locației

impactul minor al execuției lucrărilor asupra tramei stradale și a mediului înconjurător

durata de autonomie în funcționare a sistemelor de creștere a gradului de siguranță a zonelor pietonale

costurile cu energia electrică consumată din reţeaua electrică sunt egale cu zero prin utilizarea energiei solare în alimentarea instalației autonome, de detecție şi semnalizare a pietonului în zona trecerilor de pietoni

Tot pentru siguranța pe drumurile publice, în special pe cele cu risc ridicat de producere a accidentelor, implementăm:

Signalistică stradală pentru intersecții și sensuri giratorii

Iluminat arhitectural

TOTAL STRADA oferă soluții de iluminat architectural a diferitelor construcții (fie clădiri, fie poduri etc) soluții care pot scoate în evidență valoarea arhitecturală iar uneori o pot chiar spori. Sursele de lumină bine poziționate fac ca o construcție să castige noi volume, iar în acelaşi timp pot masca defectele acesteia lăsându-le în întuneric. Culorile luminii şi unghiurile razelor, creând noi umbre şi reliefuri, dau naştere unor adevărate lucrări de artă. Pe unele clădiri, proiectoarele pot crea noi fațade, cu texturi diferite, jocuri de lumini schimbătoare etc.

Rețele electrice

În domeniul instalațiilor electrice TOTAL STRADA oferă proiectare și execuție de înaltă calificare a instalațiilor electrice.

Vă punem la dispoziție proiecte pentru diverse instalații electrice cu tensiuni de la 0.4 kV până la 20 kV. Executăm proiecte atât pentru instalații electrice noi cât și pentru modernizarea instalațiilor electrice de distribuție și utilizare existente:

Alimentare cu energie electrică pentru întreprinderi mici, mijlocii și mari

Posturi de transformare de medie tensiune (puncte de alimentare)

Rețele de alimentare cu energie electrică a diferitelor obiective

Rețele electrice de iluminat public

Linii electrice și racorduri cu tensiuni nominale de 0,4kV÷20 kV aeriene și subterane

Branșamente trifazate / monofazate, racorduri aeriene sau subterane

Iluminat interior

Soluții eficiente energetic pentru o ambianță plăcută!

TOTAL STRADA proiectează și execută sisteme de iluminat interior pentru:

Birouri, școli, săli de sport

Unități sanitare

Piscine, zone de agreement

Supermarketuri, magazine, spații de vânzare

Săli de conferință

Săli de concerte, teatre, muzee

Iluminat exterior

ENERGIE VERDE pentru orașe mai frumoase!

TOTAL STRADA proiectează și execută sisteme de iluminat exterior, eficiente energetic pentru:

Autostrăzi, străzi secundare, străzi principale, centre de oraș

Zone rezidențiale

Stații transport public

Pasaje subterane și tuneluri

Arene sportive

Zone sport și recreere

Iluminat festiv

TOTAL STRADA realizează instalaţii de exterior pretabile montajului stradal dar şi privat de tip ghirlande, perdele şi figurine luminoase cu becuri sau cu leduri de diverse mărimi. Putem oferi şi solutii pentru luminatul festiv comercial care este definitoriu pentru conturarea unei identităţi ferme a unei clădiri comerciale.

Energie verde

“Energie verde” este un termen care se referă la surse de energie regenerabile şi nepoluante. Electricitatea generată din surse regenerabile devine din ce în mai disponibilă. Prin alegerea unor astfel de surse de energie regenerabile consumatorii pot susține dezvoltarea unor energii curate care va reduce impactul asupra mediului aasociat generării energiei convenţionale şi va creşte independența energetică.

Mai mult, când aceste tehnologii pot sa vină în ajutorul consumatorului prin reducerea facturilor pentru diferite utilităţi (apă, încălzire) şi printr-un timp de amortizare scurt în cazul sistemelor de încălzire a apei menajere, instalarea unor panouri solare devine o investiţie extrem de rentabilă în cazul consumatorilor casnici, a hotelurilor, spitalelor dar la fel de eficientă şi pentru autorităţi publice locale.

Energia fotovoltaică şi eoliană reprezintă o soluţie viabilă pentru locaţiile care nu beneficiază în prezent de racordare la reţeaua naţională de electricitate. În viitor, printr-o legislaţie corespunzătoare, aceste sisteme pot deveni rentabile şi pentru consumatorii conectaţi la reţeaua naţională prin eliminarea necesităţii folosirii unor acumulatori şi livrării energiei direct în reţeaua naţională.

Avize

Incepand cu data de 01.10.2015, TOTAL STRADA va emite avizele edilitare la tarifele de mai jos:

PERSOANE FIZICE:

 • Copie act identitate
 • Copie certificate urbanism
 • Planuri aferente certificatului de urbanism:
  • Plan de incadrare in zona 1:2000 – 1 exemplar
  • Plan (uri) de amplasament 1:500:
   • 1 exemplar din fiecare plan de amplasament  (exemplar care se returneaza solicitantului dupa emiterea avizului edilitar)
   • 1 exemplar din fiecare plan de amplasament pentru Total Strada
 • Cerere eliberare aviz semnata si datata de solicitant
 • Plata taxa 110 LEI+TVA,
 • Daca cel care depune solicitarea nu este titularul atunci trebuie sa aiba imputernicire

 

PERSOANE JURIDICE

 • Copie certificat de inmatriculare la Registrul Comertului
 • Copie certificate urbanism
 • Planuri aferente certificatului de urbanism:
  • Plan de incadrare in zona 1:2000 – 1 exemplar
  • Plan (uri) de amplasament 1:500:
   • 1 exemplar din fiecare plan de amplasament  (exemplar care se returneaza solicitantului dupa emiterea avizului edilitar)
   • 1 exemplar din fiecare plan de amplasament pentru Total Strada
 • Cerere eliberare aviz semnata, stampilata si datata de solicitant
 • Cost aviz edilitar: 360 LEI+TVA /plan amplasament pentru care se solicita aviz
 • Total cost aviz edilitar: conform calcul rezultat din cerere completata si depusa online
 • Daca cel care depune solicitarea nu este titularul atunci trebuie sa aiba imputernicire

Modalitati de plata: prin OP, prin MANDAT POSTAL sau depunere numerar in cont BCR, RO14RNCB0072121592270001 deschis la BCR sector 1.

Cererea se inregistreaza online iar dosarul pentru obtinerea avizului edilitar, completat cu toate documentele solicitate se depune la Punctul de Lucru.

Numele (obligatoriu)

Nr. telefon (obligatoriu)

Upload (obligatoriu)

Cerere solicitare aviz

Captcha
captcha

Back To Top
×Close search
Search